TO NAS WYRÓŻNIA

18 lat doświadczenia w prowadzeniu kompleksowych projektów wnętrz i ich realizacji. Doświadczenie podparte Porfolio ze zdjęciami z realizacji, dzięki temu pokazujemy, że nie tworzymy ładnych obrazków "do szuflady", doprowadzamy proces realizacji projektu do końca. Tworzymy wnętrza proste, funkcjonalne i ponadczasowe, oparte na wysokiej jakości materiałach i unikatowym designie, dzięki czemu opierają się upływowi czasu i chwilowej modzie. Kluczem do dobrej współpracy jest szczerość, komunikacja i zaufanie, nie składamy obietnic bez możliwości ich realizacji.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Oszczędność czasu na spotkania - klient ma możliwość odbywania spotkań online, jeśli nie dysponuje czasem na spotkanie w biurze. Decyzyjność na wstępnym etapie - ankieta projektowa jest bardzo szczegółowa i wymaga czasu, ale precyzyjne pytania pozwalają klientowi na szybsze i bardziej świadome wybory dostosowane do jego potrzeb. Oszczędność czasu na etapie tworzenia projektu - wybieramy takie materiały i rozwiązania, które pasują do wytycznych i inspiracji klienta. Oszczędność czasu na etapie dokumentacji - spotkanie z klientem w sprawie ostatecznego wyboru materiałów i kolorystyki odbywa się w trakcie jednego trzygodzinnego spotkania w otoczeniu wszystkich próbek materiałów. Oszczędność pieniędzy - sporządzamy dla klienta zestawienie materiałów i wysyłamy do wycen, klient otrzymuje gotowe oferty wraz z uwzględnieniem rabatów. Oszczędność czasu na etapie wykonawczym - w usłudze pod klucz z inwestora zdjęty jest ciężar odpowiedzialności i stresu związanego z remontem, przejmujemy za niego proces realizacji i oddajemy gotowe, wyposażone mieszkanie.

PROJEKT WNĘTRZ ETAP 1

UKŁAD FUNKCJONALNY

Jest to przedstawienie w formie uproszczonego projektu (rzutu 2D) 2-3 wariantów układu funkcjonalnego projektowanego lokalu. To przedstawienie pomysłów projektanta na podstawie rozmowy lub odpowiedzi na pytania odnośnie oczekiwań i wymagań. Koncepcja projektowa to ważny etap w procesie projektowym. Oprócz pokazania możliwych rozwiązań w lokalu, przebudowy ścian, powiększenia/pomniejszenia poszczególnych pomieszczeń daje możliwość przedyskutowania zasadności wszystkich oczekiwań, poruszenia wielu istotnych kwestii technicznych czy przeanalizowanie możliwości budżetowych.

PROJEKT WNĘTRZ ETAP 2

MODEL I WIDOKI 3D

Widok 3d jest graficznym (obraz w formacie jpg) pokazaniem danego wnętrza. Do wykonania widoków 3d wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie oraz modele 3D, pozwalające pokazać pomysł projektanta na aranżacje i wystrój pomieszczenia. Prezentowane wnętrza pokazane są w 3D, kolorze odpowiadającym danym materiałom wykończeniowym. Na widokach 3d widoczne są przykładowe kolory, materiały, meble, sprzęt, materiały wykończeniowe.

PROJEKT WNĘTRZ ETAP 3

PROJEKT Z WYTYCZNYMI DLA WYKONAWCÓW

Projekty z wytycznymi dla wykonawców zawierają ostateczny wygląd lokalu pod względem funkcjonalnym, wszelkich dokonanych zmian i układu mebli. Są rysunkami do przekazania poszczególnym podwykonawcom, które zwierają wszystkie niezbędne informacje do realizacji projektu. Na tym etapie można dokonywać drobnych zmian (dodanie/odjęcie punktu elektrycznego, zmiana wyposażenia szaf, zmiana produktu, jeśli nie wpływa istotnie na resztę projektu). Zakończeniem tego etapu projekt jest zaakceptowanie finalnych wersji projektów, na podstawie których zostanie przygotowana dokumentacja techniczna. Rysunki z wytycznymi wykonawczymi sporządzane są na podstawie inwentaryzacji przedmiotowej inwestycji. Jeśli inwentaryzacja nie jest możliwa, dokumentacje wykonuje się na podstawie projektu budowlanego.

PROJEKT WNĘTRZ ETAP

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Na dokumentacje techniczną składają się wszystkie projekty z wytycznymi wykonawczymi lokalu, zaakceptowane widoki 3d (opcjonalnie wizualizacje), zestawienia użytych w projekcie materiałów. Jest to komplet wiedzy na temat projektowanego lokalu, zawierający informacje niezbędne do realizacji projektu, dokonania zamówień, zakupów materiałów. Na tym etapie nie można dokonywać zmian. Efektem jest przekazanie pełnej dokumentacji do realizacji projektu.

USŁUGI DODATKOWE

NADZÓR AUTORSKI

Polega na nadzorowaniu procesu wykonawczego na budowie, czy wszystkie prace są zgodne z projektem. Wszystkie pytania i wątpliwości wynikające z procesu wykonawczego rozwiązywane są na bieżąco podczas wizyt, oraz telefonicznie i mailowo jeśli nie wymaga to dodatkowego spotkania. Jest to opcja dodatkowo płatna z które może skorzystać każdy nasz klient na terenie Trójmiasta i Warszawy. Wizyty mogą odbywać się pojedynczo na życzenie klienta, lub być ujęte w pakiet 5 wizyt i dostosowane do kluczowych etapów prac wykończeniowych. Koszt usługi - 10% od wartości brutto za projekt (w Warszawie wyceniane indywidualnie).

NADZÓR W USŁUDZE "POD KLUCZ"

Polega na prowadzeniu za klienta dokonywaniu i nadzorowaniu zamówień, kwestie logistyczne związane z dostawami materiałów na budowę, koordynację ekip remontowo-budowlanych oraz montażowych, zamówieniu sprzątania po remoncie i dekorowanie wnętrz po zakończeniu wszystkich prac. Współpracujemy też ze specjalistami z zakresu inteligentnego domu, rekuperacji i klimatyzacji, dzięki czemu możemy zapewnić klientom dostęp do pełnej oferty usług. Jest to opcja dodatkowo płatna z które może skorzystać każdy nasz klient na terenie Trójmiasta i Warszawy. Nadzór w usłudze "pod klucz" możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy klient korzysta z usług ekip remontowo-budowlanych wskazanych przez osobę odpowiedzialną za nadzór. Koszt usługi - do 10% od wartości brutto budżetu na wykończenie lokalu (koszt uzależniony od wielkości budżetu i stanu nieruchomości).

PROJEKT UKŁADU FUNKCJONALNEGO

Co zawiera usługa: - koncepcje z układem funkcjonalnym opracowane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta. W standardzie tworzymy 3 układy, ale w rzeczywistości klient otrzymuje tyle układów na ile pozwala elastyczność danego wnętrza. Także nie zamykamy się na dodatkowe układy funkcjonalne, bo zależy nam na tym aby klient zobaczył maksimum możliwości swojego wnętrza. - możliwość "miksowania" rozwiązań pomiędzy poszczególnymi układami, tak aby można było wypracować ten ostateczny układ funkcjonalny, który spełnia potrzeby klienta. - Ostateczny układ funkcjonalny wypracowany w trakcie konsultacji i pracy nad rozwiązaniami dopasowanym do potrzeb klienta, na rzucie dodatkowo naniesione są podstawowe wymiary. - konsultacje w zakresie aspektów technicznych. Usługa dla osób, które kupiły nieruchomość i potrzebują sprawdzić jej maksymalne możliwości jeśli chodzi o układ pomieszczeń, oraz ustawienie poszczególnych elementów w przestrzeni.

PROJEKT ZMIAN DEWELOPERSKICH

Co zawiera usługa: - 3 koncepcje z układem funkcjonalnym opracowanym na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta - wytyczne budowlane - zwymiarowany układ ścian działowych, opracowany na podstawie ostatecznej koncepcji z układem funkcjonalnym - wytyczne elektryczne - rzut z zaznaczonymi podstawowymi (w standardzie deweloperskim) punktami elektrycznymi w zakresie gniazd, włączników i punków oświetleniowych, z wymiarami i wysokościami, opracowany na podstawie ostatecznej koncepcji z układem funkcjonalnym - wytyczne wodno - kanalizacyjne - rzut z zaznaczonymi punktami wod-kan w zakresie łazienek, kuchni, pomieszczeń gospodarczych (kotłowni/pralni) oraz grzejników, opracowany na podstawie ostatecznej koncepcji z układem funkcjonalnym - konsultacje w zakresie aspektów technicznych, które pojawiają się po przesłaniu dokumentacji ze zmianami do dewelopera. Jest to standardowa procedura mająca na celu wyjaśnienie wątpliwości i sprawdzeni założeń technicznych przed skierowaniem dokumentacji ze zmianami na budowę.